Poskytovaná péče

1. Gynekologická péče

 • Kolposkopie a odběr cytologie v rámci prevence (spolupráce s Bioptickou laboratoří v Plzni)
 • LBC, tzv. lepší cytologie s možností HPV testace - na žádost pacientky
 • Ultrazvukové vyšetření malé pánve vaginální a abdominální sondou
 • Specializované mikroskopické vyšetření u opakovaných zánětů pochvy, vulvovaginálního dyskomfortu a výtoků
 • Léčba kondylomat
 • Základní diagnostika a léčba sterility
 • Poradna plánovaného početí - antikoncepční poradna
 • Péče o ženy v klimakteriu
 • Léčba poruch menstruačního cyklu

2. Péče v těhotenství a po porodu

 • Komplexní porodnická péče o fyziologické těhotenství podle doporučených postupů
 • Spolupráce s gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., která provádí screening v I. a II. trimestru těhotenství ke zjištění vrozených vad plodu
 • V případě nutnosti zajištění péče o patologická těhotenství v perinatologickém centru
 • Základní laktační poradenství